Vitražas "Saulės mūšis"

Išskirtiniai objektai
Vitražas "Saulės mūšis" yra koncertų salėje "Saulė" (buvusiame kino teatre). Pokarinės architektūros statinio trys antro aukšto fojė sienos pritaikytos vitražui. Vitražas atidengtas 1986 m. ir skirtas Šiaulių miesto 750-mečio jubiliejui pažymėti. Vitražo aukštis – 3,8 m, ilgis – 52,1 m, bendras plotas – 200 kvadratinių metrų.

Tai – įspūdingas, didingas kūrinys, pirmas tokios tematikos ir tokio masto monumentaliosios dailės darbas šalyje. Jis skirtas senovės lietuvių kovai, tos kovos įtampai ir dramatizmui atskleisti. Vaizdinis ir spalvinis vitražo ritmas skamba iškilmingai – tartum vargonų muzika. Vitražo kompozicinę struktūrą sąlygojo pastatas, prieš žiūrovų salę esantis erdvus vestibiulis ir trys – priekinė ir šoninės – stiklinės sienos. Vitražo autorius – dailininkas K. Morkūnas. Dailininko tikslas – simboliškai ir meniškai įprasminti Saulės mūšį, atskleisti kovotojų heroizmą, jėgą, ryžtą.
Šaltinis: © Šiaulių turizmo informacijos centras

Aplankykite netoliese