Sudargo senosios bažnyčios pamatai ir Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia

Bažnyčios
Aplankykite 1946 m. pirmosios - XVIII a. vid. grafo Potockio statytos medinės - koplytėlės ir 1935 m. pastatytos naujos tašytų akmenų bažnyčios, kuri per karą buvo sugriauta, vietoje pastatytą medinę bažnyčią. Ankstesniąją bažnyčią dabar primena mūrinė šventoriaus tvora ir ant griuvėsių augantys medžiai...
Šaltinis: © sakiaitic.lt

Aplankykite netoliese