Stelmužės ąžuolas

Botaniniai objektai
Stelmužės ąžuolas – vienas žinomiausių Lietuvos gamtos paminklų ir vienas iš seniausių ąžuolų Europoje, o Lietuvoje - pats seniausias medis. Spėjama, kad jo amžius yra apie 1000-1500 ar net 2000 metų. Kamienui apimti reikia 8-9 vyrų.

Stelmužės ąžuolas nemažai matęs - čia užklysdavo Lietuvos kunigaikščiai, kryžiuočių ir kalavijuočių riteriai, švedų kariaunos. Pro čia žengė kaizerio bei Hitlero kariuomenė. Drevėje rasti žmogaus griaučiai ir prancūziškas šautuvas byloja, kad ji tikriausiai buvusi vieno iš Napoleono kario slėptuve jam bėgant iš Rusijos.

Apie ąžuolą sklando legendos ir pasakojimai. Buvo manoma, kad per drevę galima nusileisti į požemio pasaulį, kad po jo šaknimis gali būti lobis, o po šakomis senovėje degusi šventoji ugnis. Prie medžio šaknų būdavo deginami aukurai bei aukos dievams. Nėra tiksliai žinoma, kas nutiko su jo viršūne. Legendos pasakoja, kad ja baudžiauninkai užtvėrę kelią piktajam carui, kad šis negalėtų pravažiuoti.

Medžio fiziniai duomenys:

Kamieno apimtis 1,3 m aukštyje - 9,75 m
Aukštis - 19,8 m

Saugomu paskelbtas 1960 m.
Šaltinis: © Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba

Aplankykite netoliese