Šiliškių daugiakamienė vinkšna

Botaniniai objektai
Šiliškių daugiakamienė vinkšna – penkiolikos kamienų, įspūdingas, gamtinės brandos dar nepasiekęs medis, kamienai iš bendro pagrindo išsiskiria 0,7 metro aukštyje, 2, 3 ir 4 kamienai išaugę iš bendro kamieno, vėl susijungia (0,5 m atkarpoje) į vieną kamieną 1,80 m aukštyje, 8 ir 9 kamienai suaugę į vieną iki 2,0 m aukščio. Daugiakamienis medis savo įspūdinga forma ir labai plačia bei žema bendra laja, yra vienas iš įdomesnių parko lankytinų gamtinių objektų. Vinkšna yra už dešimties metrų nuo Šiliškių daugiakamienio uosio. Uosio ir vinkšnos lajos susiliečia ir šiaurės – pietų kryptimi sudaro bendrą lają.
Šaltinis: © ventosparkas.lt

Aplankykite netoliese