Saidės rėva

Hidrografiniai objektai
Rėva – tai seklus, akmeningas, sraunus upės ruožas (upės slenkstis).Saidės rėva – viena iš pačių didžiausių Neryje. Praeitame amžiuje, kai klestėjo sielininkystė, tarp Neries sielininkų gyvavo posakis: "Jei Saidžius praplauksi – toliau keliausi", – nes kitos upės rėvos buvo lengviau praplaukiamos. Nuo Saidės žiočių pažvelgę dešinėn, Neryje, šalia nedidelės salelėspamatysite kunkuliuojantį vandenį: ten slepiasi akmuo Raudonikis. Už jo užsikabinusį sielį tekdavo išardyti, nes nustumti jau būdavo neįmanoma.
Šaltinis: © Keliaujantiems lėtai

Aplankykite netoliese