Rimašių akmenynas

Geologiniai objektai
Išlikusi aikštelė su iš melioruojamų laukų suvežtais akmenimis - melioracijos vajaus liudininkas. Rimašių akmenynas Į valstybės saugomų objektų sąrašą įtrauktas 2008 metais. Išlikusi aikštelė su iš melioruojamų laukų suvežtais akmenimis yra melioracijos vajaus liudininkas. Akmenys iš aplinkinių melioruojamų laukų buvo vežami į tam tikrą teritoriją, suguldomi eilėmis. Tikriausia ateityje buvo planuojama juos sprogdinti ir naudoti statybose. Akmenys sukrauti keturkampėje aikštelėje, iš visų pusių apsuptos miško. Aikštelės matmenys: iš P į Š 80 m. ir iš V į R 75 m. Bendras objekto plotas 0,60 ha (6000 m²). Rieduliai sukrauti į 13 eilių, kurių ilgis 80 m. Iš viso čia sukaupta apie 4500 akmenų. Jų didis įvairuoja nuo 0,2 m³ mažiausi (0,3 m. x 0,3 m. x 0,3 m.) iki 4 m³ (2,4 m. x 1,5 x 1,1 m.). Akmenų petrografinė sudėtis labai įvairi. Yra labai dekoratyvių iš kelių skirtingų uolienų sudarytų riedulių. Rieduliai, esantys objekto teritorijoje į Lietuvą pateko iš Skandinavijos per priešpaskutinį apledėjimą. Priešpaskutiniojo apledėjimo ledynas iš maksimalaus paplitimo ribos pradėjo trauktis prieš 190-200 tūkst. metų. Į dabartinę aikštelę akmenys suvežti iš melioruojamų laukų maždaug 1970 -1977 m. laikotarpiu.
Šaltinis: © Keliaujantiems lėtai

Aplankykite netoliese