Raseinių senojo pašto pastatas

Architektūriniai objektai
Tarpukaryje Raseinių mieste iškilo naujas paštas, kurį puošia žymaus skulptoriaus J. Zikaro bareljefai (1934). Jie vaizduoja pašto kelią ir paštininko darbo specifiką. Pastato architektas – K. Dušauskas-Duž.
Šaltinis: © atraskraseinius.lt

Aplankykite netoliese