Plokščių Švč. Mergelės Marijos Vardo bažnyčia

Bažnyčios
Ši bažnyčia pastatyta 1868 m. kunigo Tomo Jankausko rūpesčiu, padedant grafui Benediktui Tiškevičiui ir parapijiečiams. 1883 m. ją konsekravo pavyskupis Juozapas Olekas. 1909 m. įsteigta biblioteka-skaitykla. Kunigo J. Radžiūno iniciatyva 1930 m. pastatyta medinė klebonija, kuri po Antrojo pasaulinio karo buvo paversta ligonine. Klebonas Juozapas Frainas (1911– 1987) suremontavo sunykusį pastatą ir pertvarkė į kleboniją. Bažnyčia lotyniško kryžiaus plano, vienabokštė, su žemesne trisiene apside ir bokšteliu. Šventoriaus tvora medinių statinių. Bažnyčioje esančios kultūros vertybės: žalvarinis varpas, išlietas 1573 m., nežinomo dvasininko portretas, altorėlis su paveikslu "Šv. Steponas", altorėlis su paveikslu "Apreiškimas", paveikslas "Nukryžiuotasis", skulptūra "Nukryžiuotasis".

Medinės bažnyčios bokšte vis dar skamba vienas seniausių Lietuvoje esančių varpų - žalvarinis varpas, išlietas 1573 m.
Šaltinis: © sakiaitic.lt

Aplankykite netoliese