Papilės II piliakalnis

Piliakalniai
Antrasis piliakalnis, vadinamas Pašalpos kalnu, yra dešiniajame Ventos krante, jos santakoje su taip pat kadaise tekėjusiu bevardžiu upeliu ir primena natūralų Ventos skardžio iškyšulį. Ventos upės link leidžiasi statūs 13 m šlaitai. Piliakalnis stipriai suardytas, bet žinoma, kad jo viršūnėje buvusi aikštelė, o rytų pusėje apie 30 m. ilgio ir 28 m pločio priešpilio aikštelė. Dar XIX a. iš čia buvo imamas žvyras, kasami rūsiai bulvėms laikyti, rasta nemažai metalinių buities daiktų.
Šaltinis: © Ventos regioninio parko direkcija

Aplankykite netoliese