Pajūrio regioninio parko lankytojų centras

Parkų lankytojų centrai
Parko lankytojų centro ekspozicija atspindi jūros ir sausumos sankirtą. Įžengęs į lankytojų centro holą lankytojas turėtų pasijusti atsidūręs po vandeniu. Pakėlęs galvą jis išvys stilizuotą paskendusio laivo karkasą, prieš save – 648 litrų akvariumą su Baltijos jūros priekrantės ties Karklės kaimu ekosistemos modeliu. Ekspozicijos salėje galėsite ne tik susipažinti su gamtiniu bei kultūriniu parko paveldu, žemyninio pajūrio gyvenviečių bei gyventojų verslų savitumu, bet ir pasitikrinti savo žinias apie pajūrio žuvis, augalus bei gyvūnus ir jų gyvenamąsias buveines.
Šaltinis: © Keliaujantiems lėtai

Aplankykite netoliese