Mažeikių Švč. Jėzaus Širdies bažnyčia

Bažnyčios
Mažeikių Švč.Jėzaus širdies bažnyčia pastatyta 1930-1936 m. Projekto autorius – tarpukario Lietuvos architektas Vytautas Landsbergis-Žemkalnis, dekoravo – dailininkas Rimtas Kalpokas. Bažnyčia žymi skulptūra "Pieta", kuri įtraukta į LR kultūros paveldo objektų registrą.

Šalia bažnyčios ir Senamiesčio parko esančio Šv. Pranciškaus Asyžiečio kryžiaus tekstas skelbia, kad jis skirtas Šv. Pranciškaus Asyžiečio 700-osioms mirimo metinėms paminėti, o miesto istorija byloja Pirmojo pasaulinio karo metais vokiečių, o vėliau bolševikų šaudytus žmones, todėl mažeikiškiai paminklą mena kaip kankinių kryžių.
Šaltinis: © mazeikiutvic.lt

Aplankykite netoliese