Maironio lietuvių literatūros muziejus

Muziejai
Maironio lietuvių literatūros muziejus (MLLM) įsteigtas 1936 metais poeto, kunigo Jono Mačiulio-Maironio (1862–1932) namuose, kuriuos jis nusipirko 1909-aisiais. Poetas gyveno aštuoniuose šio namo antro aukšto kambariuose.Maironio butą dekoravo dailininkas Tadas Daugirdas. Praėjus ketveriems metams po poeto mirties Maironio bute buvo įrengti ir atidaryti trys memorialiniai kambariai.1940–1944 metais muziejaus vedėju dirbo poetas Bernardas Brazdžionis. Jo iniciatyva pradėta kaupti ir kitų rašytojų archyvinė medžiaga. Ilgainiui muziejus tapo Respublikiniu literatūros muziejumi.1989 m. kovo 1 d. pakeistas ir susigrąžintas senasis muziejaus pavadinimas: iš LTSR literatūros muziejaus pervadinta Maironio lietuvių literatūros muziejumi.1992-aisiais atkurtas visas poeto butas.Autentiškai butas restauruotas 1998 metais.
Šaltinis: © maironiomuziejus.lt

Aplankykite netoliese