Lygamiškio piliakalnis

Piliakalniai
Piliakalnis (Geniupio Kalnas) įrengtas Šventosios dešiniojo kranto aukštumos kyšulyje, Geniupio dešiniajame krante. Aikštelė trikampė, pailga ŠR-PV kryptimi, 70 m ilgio, 60 m pločio PV krašte. Čia supiltas 90 m ilgio, 1,3 m aukščio, 10 m pločio lanko formos pylimas išoriniu 1,6 m aukščio šlaitu. Šlaitai statūs, 8-10 m aukščio. Piliakalnis apardytas arimų, dirvonuoja, šlaitai apaugę pušelėmis. Piliakalnis žinomas ir Užpalių pavadinimu. Š ir R papėdėje, 0,5 ha plote yra papėdės gyvenvietė, kurioje rasta brūkšniuotos ir grublėtos keramikos. Piliakalnis datuojamas I tūkst.
Šaltinis: © piliakalniai.lt

Aplankykite netoliese