Lietuvos prezidento K. Griniaus memorialinis muziejus

Muziejai
Vienas iš nedaugelio senovinės, tradicinės, medinės architektūros paveldo objektų Marijampolėje yra dviejų aukštų medinis pastatas, kuriame 1904–1914 metais gyveno daktaras Kazys Grinius (1866–1950) – knygnešys, gydytojas, varpininkas, žymus Lietuvos tautinio atgimimo sąjūdžio veikėjas, atkurtos nepriklausomos Lietuvos ministras pirmininkas, vėliau prezidentas.
XX amžiaus pradžioje Grinių namai tapo Užnemunės kultūrinės, politinės veiklos centru: per juos plito nacionalinė tautos atgimimo savimonė, draudžiama spauda, demokratinės nuostatos, kalba, kultūra.
Kazio ir Joanos Grinių dėka 1905 m. buvo surengtas pirmasis viešas lietuviškas vakaras Sūduvoje, kurio metu suvaidinta Antano Vilkutaičio-Keturakio (1864–1913) „Amerika pirtyje“. Čia taip pat vyko choro repeticijos, visuomenės susirinkimai, posėdžiai, o 1906 m. įkurta „Šviesos“ draugija, kuri turėjo daug skyrių visame krašte bei nemažą draugijos biblioteką. XX a. trečiajame dešimtmetyje pastatas parduotas, o sovietmečiu nacionalizuotas.
Prezidento K. Griniaus memorialinis muziejus įkurtas 1997 gruodžio 16 d. Jo pagrindinė veikla: eksponatų kaupimas ir saugojimas, siekimas visuomenei pristatyti Lietuvos Prezidento K. Griniaus gyvenimą ir veiklą. Čia visuomenė supažindinama tiek su kilnojamosios kultūros vertybėmis, tiek su nekilnojamosios kultūros vertybe – „Grinių namais“ ir šių namų istorija.
Nuolatinės ekspozicijos įrengtos trijuose kambariuose: pirmojo kambario ekspozicija skirta atskleisti dr. K. Griniaus svarbiausiems gyvenimo faktams, antrojo kambario ekspozicijoje parodoma dr. K. Griniaus politinė, visuomeninė veikla nepriklausomos Lietuvos gyvenime ir trečiajame kambaryje įrengta ekspozicijos dalis skirta dr. K. Griniaus sūnums – Kaziui, Lietuvos Generalinio štabo pulkininkui, Liūtui, aktyviam lietuvybės puoselėtojui JAV, Lietuvos Prezidento Valdo Adamkaus bendražygiui, sūnėnui Vytautui Bacevičiui, Tauro apygardos štabo viršininkui, bolševikų sušaudytam Tuskulėnuose. Muziejus taip pat gali pasigirti gana aktyvia etnokultūrine, šviečiamąja veikla.
Kazys Grinius (1866-12-17 – 1950-06-04) trečiasis Lietuvos Respublikos prezidentas, gydytojas, Varpininkų komiteto narys, aktyvus lietuvių kultūrinės veiklos veikėjas. 1920 m. paskirtas vadovauti Ministrų kabinetui, 1922 m. – Kauno savivaldybės Medicinos ir sanitarijos skyriaus vedėjas. Išrinktas į I, II bei III Seimus. 1926 m. – Lietuvos Respublikos prezidentas.
Šaltinis: © noriuzinoti.lt

Aplankykite netoliese