Klaipėdos pilies muziejus

Muziejai
Princo Frydricho poternos ekpozicija: Klaipėdos pilies ir miesto istorija XIII–XVII a.

2002 m. rugpjūčio 1 d. princo Frydricho poternoje duris atvėrė Pilies muziejus. Autentiškoje XVI–XVIII a. poternoje eksponuojami piliavietėje ir senamiestyje rasti archeologiniai radiniai, dokumentai, maketai, rekonstruoti XVII a. kostiumai.
Viduramžių pilį ir miestą liudija XIII–XV a. archeologiniai radiniai iš piliavietės: ginklai, buities bei laisvalaikio praleidimo reikmenys, vėlyvosios gotikos kokliai. Eksponuojamos labai svarbių miesto istorijos dokumentų kopijos (originalai saugomi Valstybiniame slaptajame Prūsijos kultūros paveldo archyve Berlyne).
Viduramžių Klaipėda buvo mažas miestelis. Reformacija, Renesanso idėjos davė didelį impulsą miesto raidai. Renesansinės Klaipėdos simbolis – pilyje rastas XVI a. vidurio kilmingo žmogaus auksinis žiedas su brangakmeniu. Miestiečių gyvenimo atmosferą, madas atspindi žaliai glazūruoti kokliai, apavo liekanos, buities reikmenys, amatininkų darbo įrankiai, monetos, importuoti daiktai.
Vienas įdomiausių eksponatų – XVII a. antrosios pusės Klaipėdos pilies ir miesto maketas, sukurtas išanalizavus archeologinius, istorinius, kartografinius, ikonografinius šaltinius.
Pilies muziejuje įrengtas kompiuterinis terminalas leidžia lankytojams savarankiškai gauti informacijos Klaipėdos istorijos klausimais.

Princo Karlo poternos ekspozicija: Klaipėdos pilies ir miesto raida XVIII–XX a.

2006 m. rugpjūčio 1 d. restauruotoje princo Karlo bastiono poternoje buvo atidarytas Pilies muziejaus ekspozicijos tęsinys. Stenduose atsispindi Klaipėdos ekonominis, kultūrinis gyvenimas, miestiečių kasdienybė amžių bėgyje. Istorijos įvykius iliustruoja dokumentai, graviūros, fotografijos iš muziejaus rinkinių, Lietuvos, Vokietijos archyvų bei privačių kolekcijų. Daugiau dėmesio skirta aktualioms temoms: Klaipėda – laikinoji Prūsijos sostinė, 1854 m. gaisras, Prancūzų valdymo laikotarpis 1920–1923 m., Lindenau laivų statykla ir kt.
Autentiškose poternos nišose eksponuojami XVIII–XIX a. Klaipėdos kalvių, puodžių dirbiniai bei importuoti gaminiai, XIX a. antrosios pusės miesto antspaudai, 1850 m. vietos meistrų pagaminta masonų ložės apeiginė taurė. Įspūdingai atrodo žymiausio Klaipėdos laivų statytojo Behrendo Pieperio 1864 m. pastatyto tristiebio barko "Achilles" modelis. XX a. antrosios pusės Klaipėdos istoriją atspindi būdingiausi sovietmečio bei naujausią miesto istorijos laikotarpį iliustruojantys eksponatai.
Šaltinis: © mlimuziejus.lt

Aplankykite netoliese