Kiaulės rėva

Hidrografiniai objektai
Rėva, kurią remiantis K. Tiškevičiumi ir Č. Kudaba, galime pavadinti Kiaulės vardu, prasideda ties upės posūkiu, kiek žemiau Naujosios Rėvos piliakalnio. Upė čia nepaprastai srauni - net iki 10,6 km/h. Plaukiant tėkmėje susidaro didelės bangos, kurios gerokai pasupa praplaukiančiųjų valtį! Kiaulės rėvos ilgis apie 670 metrų. Dešiniajame upė krante atsiveria Mikališkių skardis. Nuolat jį ardydama, Neris išplautas nuogulas kloja arčiau kairiojo kranto, taip susidarydama dvi kiek žemiau upės vagoje esančios salas. Kiaulės Rėva baigiasi prie didelio puošnaus medinio pastato dešiniajame Neries krante.
Šaltinis: © Keliaujantiems lėtai

Aplankykite netoliese