Grabijolų akmenys "Trys Broliai"

Mitologinės vietos
Ši akmenų grupė yra Druskinės (kitaip Grabijolų – Padvarių) rėvos pradžioje. Pasakojama, kad būdavę burtininkai, kurie prakeikdavę. Taip atsitiko ir su trimis broliais: broliai plaukė upe, tačiau burtininkas juos užkeikė; broliainuskendo, pavirsdami akmenimis. Parko teritorijoje tokiais vardais žinomi akmenys prie Naujosios Rėvos kaimo. Padavimai apie akmenimis paverstus brolius reti. Paprastai kalbama apie brolių porą. Trijų brolių motyvas iki šiol užfiksuotas tik Kernavės – Dūkštų apylinkėse.
Šaltinis: © Neries regioninio parko direkcija

Aplankykite netoliese