Gelgaudiškio dvaro vandentiekio bokšto kariljonas

Išskirtiniai objektai
Istorikės Raimondos Rickevičienės atliktuose istoriniuose tyrimuose nurodyta, kad Gelgaudiškio dvaro vandentiekio bokštas buvo suprojektuotas tuometinio dvaro valdytojo barono Gustavo Koidelio apie 1839 m., šiuose tyrimuose taip pat pažymima, kad be racionalaus ūkininkavimo dvarininkai Koideliai patys mėgo planuoti įvairius pastatus. Galbūt šis statinys iš pradžių buvo pastatytas kiek kitaip, tačiau pagrindinius bruožus - keturkampį planą ir keturšlaitį stogą išlaikė iki mūsų dienų. Dabartinis išlikęs bokšto pastatas su keturkampio plano priestatu, kuris pristatytas pagal 1938 m. parengtą bokšto išplėtimo projektą. Bokštas stovi pietvakarinėje dvaro sodybos dalyje, į vakarus nuo pagrindinio įvažiavimo. Pastatas ilgą laiką buvo nenaudojamas, nešildomas, tačiau pavyko išsaugoti jo sudėtį ir apimtį bei jame esančią technologinę įrangą - 2 metalinius vandens rezervuarus ant metalinių sijų ir fragmentiškai išlikusį vandens pakėlimo mechanizmą.

Dabartinis pastato valdytojas - Šakių rajono savivaldybės administracija. Itin išradingai naujai paskirčiai pritaikytame restauruotame buvusiame dvaro sodybos vandentiekio bokšto pastate, išsaugant jame išlikusią autentišką technologinę įrangą, 2015 m. sėkmingai įrengtas naujas turistų traukos objektas - 36 skirtingų tonų varpų kariljonas, kuris pirmą kartą suskambo šių metų Žolinių šventės metu. Varpų gausmą pirmasis visuomenei pristatė į restauruoto bokšto pristatymo visuomenei šventę atvykęs kompozitorius prof. Giedrius Kuprevičius. Pastaraisiais metais itin sparčiai ir kompleksiškai tvarkomas Gelgaudiškio dvaras (jau restauruoti dvaro rūmu fasadai bei didžioji dalis vidaus patalpų su jose išlikusiu gausiu vertingu ir unikaliu Lietuvoje dekoru, istorizmo ir secesijos stilistikos krosnimis, tvartas, oficina, virtuvė, oranžerija ir kumetynas, sutvarkyta dalis parko teritorijos, pradėti tvarkyti tvenkiniai) jau tapo svarbiu turistų traukos objektu, o restauruotame buv. vandentiekio bokšto pastate įrengtas kariljonas dar labiau garsina Gelgaudiškio dvarą ir kviečia užsukti keliaujančius po Suvalkiją į dvare nuolat vykstančius įvairius renginius, šventes ir koncertus. Kariljono gausmu taip pat žadama pasitikti ir dvarą pamėgusias jaunavedžių poras.
Šaltinis: © kpd.lt

Aplankykite netoliese