Fotografijos muziejus

Muziejai
Fotografijos muziejaus – vienintelis specializuotas fotografijos meno ir technikos muziejus Lietuvoje, svarbus daugiafunkcinis fotografijos centras, kuris saugo ir reprezentuoja reikšmingą beveik 150 000 eksponatų ir muziejinių vertybių Lietuvos vizualiojo paveldo, fotografijos technikos ir įrangos, spaudinių ir dokumentų rinkinį. 2014 m. modernizuotame muziejuje organizuojamos šiuolaikinės ir istorinės Lietuvos ir užsienio fotografijos parodos, vyksta susitikimai su autoriais, fotografijos tyrinėtojais, edukaciniai užsiėmimai bei kita įvairiapusė šiuolaikiška ir inovatyvi edukacinė ir pramoginė veikla. Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos, Šiaulių "Aušros" muziejaus ir Tatjanos Luckienės–Aldag trišaliu susitarimu 2014 m. muziejuje įkurtas Vito Luckaus fotografijos centras, kuris tyrinėja XX a. II pusės Lietuvos meninę fotografiją ir vieno konceptualiausių jos atstovų – Vito Luckaus kūrybą, rūpinasi jo archyvo išsaugojimu, kitų šio laikotarpio fotografijos kūrėjų archyvų globa, tyrimu ir sklaida.

Fotografijos muziejaus fonduose saugoma beveik 150 000 fotografijos srities muziejinių vertybių: per 90 000 pagrindinio rinkinio ir 8 000 pagalbinio rinkinio eksponatų, apie 1500 fototekos vertybių bei 50 000 muziejaus įkūrėjo A. Dilio kūrinių negatyvų archyvas. Muziejaus fondą sudaro vertingi ir gausūs istorinės ir meninės fotografijos bei negatyvų rinkiniai, vienintelis Lietuvoje specializuotas fotografijos gamybos priemonių rinkinys, fotografinių spaudinių, dokumentų bei su fotografija susijusių daiktų rinkinys, nedidelė fotografijai artimos srities – kino technikos – kolekcija, formuojamas šių rinkinių pagalbinis fondas, archyvas ir fotografijos leidinių biblioteka.
Šaltinis: © fotomuziejus.lt

Aplankykite netoliese