Bernotų piliakalnis

Piliakalniai
Piliakalnis įrengtas atskiroje kalvoje Girijos ežero R krante. Aikštelė keturkampė, pailga P-Š kryptimi, 90x18 m dydžio, per vidurį kiek lenkta į R. Joje rasta brūkšniuotos, lygios ir žiestos keramikos, geležies gargažių. Aikštelės Š krašte supiltas 15 m ilgio, 3 m aukščio, 27 m pločio pylimas (jame matyti iki 60 cm skersmens akmenų), kurio išorinis 6 m aukščio šlaitas leidžiasi į 1,5 m gylio griovį. Šlaitai statūs, 12 m aukščio. Piliakalnis apardytas arimų, griovys sunaikintas karjero. Jis dirvonuoja, P šlaite įrengti laiptai. 100 m į P nuo piliakalnio, Girijos ežero PR krante, Girijos upelio dešiniajame krante, atskiroje kalvoje įrengtas papilys. Jo aikštelė ovali, pailga P-Š kryptimi, 60x30 m dydžio. Joje rasta grublėtos ir žiestos keramikos. Papilys apardytas arimų, jame įrengto XV a. senkapio, Š šlaite kastas žvyras. Jis dirvonuoja. R, P ir V papėdėse, 0,5 ha plote yra papėdės gyvenvietė (tyrinėta 2004 m.). Rasta brūkšniuotos, grublėtos bei žiestos keramikos. Piliakalnis datuojamas I tūkst. pradžia ir XIV a.
Šaltinis: © piliakalniai.lt

Aplankykite netoliese