NAUJAS STUMBRYNAS Dzūkijos nacionaliniame parke

Naujiena
Maršrutas

Kovo 2 dieną vyks naujo stumbryno Dzūkijos nacionaliniame parke atidarymas ir Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos projekto ,,Stumbrų apsaugos priemonių įgyvendinimas“ pristatymas. Naujajame stumbryne jau gyvena 10 stumbrų, tame tarpe ir keli čia gimę jaunikliai.

Siekiant įgyvendinti Stumbro apsaugos planą, šis projektas buvo pradėtas vykdyti prieš penkeris metus. Svarbu buvo išspręsti stumbrų, gyvenančių netinkamoje teritorijoje (Kėdainių ir Panevėžio rajonuose), populiacijos valdymo klausimus.

Pasak Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktorės Agnės Jasinavičiūtės, naujasis stumbrynas Dzūkijos nacionaliniame parke turės dvigubą naudą – padės vykdyti Stumbro apsaugos planą, populiacijos apsaugos ir valdymo klausimus, o taip pat turės naudą visuomenei – lankytojai turės galimybę išsamiau susipažinti su šia reta bei saugoma rūšimi, suprasti, kodėl girių galiūnus stumbrus reikia saugoti.

Nuotr.: ©Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba.

Pastaraisiais metais stumbrų skaičius Vidurio Lietuvoje sparčiai didėjo. Tačiau minėta teritorija, kurioje susitelkusi didelė dalis laisvėje gyvenančių stumbrų, nėra tinkama šiems gyvūnams, nes ten vykdoma intensyvi žemdirbystė. Stumbrai ne tik padaro daug žalos žemės ūkiui, bet ir patys kenčia nuo tręšiamų pasėlių. Kadangi Vidurio Lietuvoje yra tankus kelių tinklas, stumbrai laikosi izoliuotoje teritorijoje, todėl mažėja stumbrų genetinė įvairovė. Tad buvo nuspręsta dalį stumbrų perkelti į Pietų Lietuvą, kur susiklostytų palankesnės sąlygos stumbrų bandai susijungti su kitų šalių stumbrų populiacijomis. Daug stumbrų gyvena Lenkijoje, Belovežo girioje.

Dzūkijos nacionaliniame parke Stėgalių gamtiniame komplekse naujai įrengtas stumbrynas apima apie 100 hektarų. Dzūkijos nacionalinio parko ir Čepkelių valstybinio gamtinio rezervato direkcijos vadovas Eimutis Gudelevičius pasakojo, kad iš Vidurio Lietuvos atvežti stumbrai galės formuoti naują bandą dideliuose aptvaruose, o vienas mažesnis aptvaras bus skirtas ekspozicijai. Čia nacionalinio parko lankytojai, pasilipėję ant apžvalgos tiltelio, galės stebėti girių galiūnus. Į ekspozicinį aptvarą kol kas įleisti du stumbrai. Likusios patelės su jaunikliais ganosi didžiuosiuose aptvaruose.

Nuotr.: ©Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba.

Pagal vykdomą projektą ,,Stumbrų apsaugos priemonių įgyvendinimas“ yra pastatytas stumbrininko namas su priklausiniais, įsigyta dalis įrangos stumbryno priežiūrai.

Specialistai stebės aptvaruose esančius stumbrus, vykdys stumbrų populiacijos tyrimus.
Gyvūnams naujuose aptvaruose – daug erdvės, čia sudaryto puikios sąlygos: įrengtos šėryklos, girdyklos, druskos laižyklos. Vasarą nuo saulės stumbrai galės pasislėpti pavėsinėse.

Nuotr.: ©Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba.

SVARBU!

Lankytojai, planuojantys važiuoti į naująjį stumbryną, turėtų iš anksto užsiregistruoti Dzūkijos nacionalinio parko lankytojų centre Marcinkonyse (Miškininkų g. 61), tel. +370 672 46388, el. paštas: info@dzukijosparkas.lt