Mokomasis – pažintinis "Girinio" takas

Pažintiniai takai
Pusės kilometro ilgio takas įrengtas vaizdingame miške, prie Linkavos upelio, Krekenavos girininkijos Varnakalnio miške. Juo keliaudami lankytojai turi galimybę susipažinti su labiausiai Lietuvos miškuose paplitusiomis medžių rūšimis, miško ardais, pagrindiniais miško priežiūros ir apsaugos darbais, pagrindinėmis miškininkystės sąvokomis.
Lankytojai turi galimybę išmokti apmatuoti augančio ir nukirsto medžio medienos tūrį, pžiūrėti medelių apsaugos nuo miško žvėrių priemones.
Šaltinis: © Krekenavos regioninio parko direkcija

Aplankykite netoliese