Kauno tvirtovės III fortas

Fortai
Fortas aktyviai dalyvavo tvirtovės mūšio batalijose. Jo rajone ir prieigose bei pačiame forte sprogo virš 15 tūkst. artilerijos sviedinių. Iki šių dienų išlikę vokiečių artilerijos pabūklų pėdsakų, sugriovimų. Tarpukario metu fortas perėjo Lietuvos kariuomenės žinion, kareivinėse įsikūrė žmonės, kadangi po karo trūko gyvenamo ploto. II pasaulinio karo metu forte buvo įrengti maisto sandėliai, 1955m. čia buvo įsikūrusi sovietų armija ir objektas buvo akylais saugomas. 1991m. Įsikūrė įmonė "Gazagroservisas", prekiaujanti automobiliais, o dabar fortas yra firmos "Apželdinimas" rankose. Fortą prižiūri ir tvarko Kauno tvirtovės parkas, veikia edukacinės programos, bendruomenė organizuoja tradicines šventes, forte gaminama Forto arbata, organizuojamos parodos ir koncertai.
Šaltinis: © Kauno tvirtovės parkas

Aplankykite netoliese