Respublikinis Vaclovo Into akmenų muziejus

Muziejai
Respublikinis Vaclovo Into akmenų muziejus ir parkas – tai unikalus muziejus, įkurtas Mosėdžio miestelyje, abipus Bartuvos upės krantų, vaizdingame 14,5 ha slėnyje. Visa parko teritorija – rekreacinė zona. Slėnyje – akmenų lauko ekspozicija su retų medžių ir augalų kolekcija bei nedidelėmis poilsio aikštelėmis. Kalnelyje – akmeninių skulptūrų skveras. Muziejuje nemaža uolienų, atneštų į Mosėdį ir kitas Lietuvos vietas ledynmečiu, kolekcija, Lietuvos iškasenų, mineralų (brangakmenių, pusbrangių akmenų) kolekcijos.

Petrografinę lauko ekspoziciją, išdėstytą 14 ha plote Bartuvos slėnyje, nuo miestelio skiria akmeninė tvora, tarsi savo rėžių pakraščiuose valstiečio sukrauta iš laukų nurinktų akmenų. Girnos, akmeniniai laiptai, takai, grindiniai, tilteliai, atraminės sienelės, stalai, skulptūros – visa tai lankytojams rodo , kaip akmuo buvo, yra ir gali būti naudojamas. Muziejaus lauko ekspozicijoje yra apie 200 didelių riedulių. Visi jie į Lietuvą kartu su ledynais atslinko iš Suomijos, Suomijos įlankos, Alandų salų, Botnijos įlankos ir Švedijos. Bartuvos upės slėnyje galima pamatyti visas Lietuvoje randamų riedulių atmainas. Rieduliai išdėstyti nuosekliai pagal kilmę, atskiromis grupelėmis, truputį įkasti į žemę, kad sudarytų natūralų riedulyno vaizdą.

Restauruotame vandens malūno pastate, kuris buvo pastatytas apie 1792 m. (šiandien architektūros paminklas) įrengta kamerinė ekspozicija, įsikūrė muziejaus administracija ir kavinė. Kamerinė ekspozicija išdėstyta 3 salėse, pagal temas.
Šaltinis: © akmenumuziejus.lt